torsdag 17 april 2008

Den röda skogsmänniskan

~~~


Orangutangen, Pongo pygmaeus, den röda skogsmänniskan även kallad, svävar, som ni säkert vet, i stor fara. Färre än 60 000 orangutanger lever i det vilda i Indonesien; nästan 90 procent av deras habitat har förstörts genom illegal avverkning, svedjebruk och skogsbränder. Dessutom bidrar tjuvjägare till att minska deras redan kraftigt reducerade antal. Om avverkningen får fortgå i den takt som den gör nu, så uppskattar man att orangutangen kommer att vara utrotad i det vilda om bara tio år.

Skogsbränder är vanliga i Indonesien och många bönder har genom åren sett sina gårdar och sin försörjning gå upp i rök. Dessutom har hundratals djur bränts till döds när de inte har lyckats fly undan eldhaven på såväl Borneo som Sumatra. De som kommer undan är ofta i behov av hjälp och vård.

BOS, Borneo Orangutan Survival, har det största rehabiliteringscentret på Borneo och tar för tillfället hand om över 500 orangutanger; och bara de senaste tre åren har de räddat över 300 av dessa unika och vackra skogsmänniskor. Flertalet av de räddade orangutangerna misshandlades av människor när de väl lyckats fly den brinnande djungeln och tagit sig till näraligganade plantager och togs därför om hand, men många behandlades också för andningssvårigheter och brännskador. Många av dem hade nyligen återutsatts i det vilda av just BOS, bara för att tvingas återvända till dem igen när bränderna på oljepalmsplantagerna spred sig till och förstörde deras hem i djungeln.

Det finns många tappra själar som arbetar med att förbättra orangutangernas förutsättningar och med att ge dem en framtid i det vilda. Vill Du stödja dem i detta viktiga arbete, så besök någon av följade organisationer och se vad just Du kan göra:

Borneo Orangutan Survival
Orangutan Foundation International
Sumatran Orangutan Society
Sepilok Orangutan Appeal UK - som också varit vänliga nog att låta mig använda bilderna ovan.

Det finns ett flertal organisationer, med delvis olika inriktningar, så se efter vilken just Du skulle vilja stödja.

Ett annat sätt att hjälpa orangutangerna och andra regnskogsinvånare, är att inte köpa produkter med palmolja i. Enorma regnskogsområden skövlas för att ge plats åt oljepalmsplantager, och i och med det, så förstörs stora habitat för de regnskogslevande djuren, vilket självklart får förödande konsekvenser för de som drabbas. Och inte bara djur drabbas, utan även människor. Regnskogsskövlingen leder nämligen till torka och brist på vatten och orsakar lokalbefolkningen stora sociala problem, då de ofta tvingas flytta från platsen i fråga.

Vill du veta mer om palmolja, så kan du läsa vidare hos exempelvis WWF eller Greenpeace.
~~~

Läs vad andra skriver om: , , , , , , , , , , , , , ,

~~~


2 kommentarer:

Steve Lando sa...

Extra bra att det här med palmolja kommer fram då det ju finns i ganska många produkter som nyttjas här i vårt land.

Mycket bra framförning kring dessa flyktingar som får fly med liv o lem som insats, här borde FN fan rycka in! Stoppa barbariet, o utrotningen av skogsmänniskan.

Orangutang är ju malajiska o betyder just 'skogsmänniska', vilket numer är välkänt, även franskan har tagit upp detta erkänande tillnäme i homme sauvage, bara ibland lägger man till des bois

Angie Roger sa...

Ett mycket viktigt och bra inlägg, och att vi kan starta redan nu här med att vara observanta på att inte inhandla varuprodukter med palmolja i,dina länkar är bra för vidare läsning om vad som vi ocskå kan och bör göra för att rädda framtidens "röda skogsmänniska"

Tycker att du har en mycket intressant och viktig Blogg